5 jaar jong (and still going strong)

Van de voorzitter:

Op 16 september 2018 hebben we een fantastisch Lustrum gevierd. Door het mooie weer zaten al vroeg enkele leden op het water en liep de club aardig vol. Bijna alle leden die niet in het buitenland zaten waren aanwezig en ook enkele genodigden maakten hun opwachting.

Zo waren er afgevaardigden van
WSV De Maas uit Venlo,
Aeneas uit Roermond,
Beatrix uit Eindhoven,
en Saurus uit Maastricht (de oude club van Lex en van de Ceratosaurus).
Ook Wethouder Van Eijk van ruimtelijke ordening was present.

Na de ontvangst werd iedereen welkom geheten door de voorzitter. Lex en John hebben als oprichters enkele herinneringen opgehaald en ook Joof, de initiator, mocht een woordje doen. Allen waren zeer tevreden met het feit dat er een robuuste club staat. De voorzitter van Saurus en ook (in een eerder gesprek) Dhr. van Barendrecht van de KNRB waren zeer onder de indruk van het gebouw, de vloot en het vlot en van de inventiviteit die dit alles uitstraalde.

Wethouder Van Eijk van ruimtelijk ordening gaf aan samen met het bestuur te gaan zoeken naar een definitieve locatie voor onze groeiende club.

Onze voorzitter heeft kort de plannen aangestipt om meer doorstroming te krijgen met een gevarieerd boten aanbod. De instructeurs krijgen dit najaar een instructeurs-opleiding waardoor ze beter toegerust zijn. De gevorderde roeiers worden in de gelegenheid gesteld om extra instructie te krijgen. Verder worden de boten anders beschikbaar gemaakt waardoor men in gevarieerde samenstellingen kan roeien. Daarvoor wordt er ook gezocht naar meer ruimte! Het vlot wordt deze winter uitgebreid zodat er meerder boten aan kunnen meren.

Met deze groeiplannen wordt veiligheid een steeds belangrijker aspect zodat ook dit de komende tijd meer aandacht gaat krijgen. Het gaat goed met de club, het is gezellig en mensen voelen zich welkom. Er wordt door het bestuur structureel gewerkt aan een betere organisatie waarop de club verder kan groeien.

Thanks aan Thijs voor het aanleveren van de tekst en aan Angeline en Balder voor de foto’s.