Commissie Instructie

De commissie Instructie houdt zich bezig met het opleiden van instructeurs en coaches van RV Weert. Ze inventariseren waar binnen de vereniging behoefte aan is v.w.b. opleidingen en stellen dan een opleidingsplan op. Op basis van dit plan leiden ze dan nieuwe instructeurs en coaches op. Ook houden ze vinger aan de pols als er nieuwe leden worden opgeleid voor de basisproef. Zo wordt er voor gezorgd dat de leden van RV Weert zich steeds verder kunnen ontwikkelen als roei(st)er.

Er is altijd plek voor vers bloed en nieuwe ideeën zijn ook van harte welkom. Interesse? Neem contact op met de projectleider Instructie, check daarvoor de bestuur’s pagina.