Commissie Sponsoring

De functie van Projecleider voor deze commissie is nog vacant. Je kunt al je talent inzetten om hier invulling aan te geven. Crowdfunding, participaties, sponsormeetings, … You name it. Meld je bij de voorzitter als dit bij jou past.